erasmususoswebusosuierasmuseduroamSprawdź pocztęSprawdź pocztęZamknij stronę WT       poniedziałek, 21-04-2014

 • Teologia

  Teologia

 • Nauki o Rodzinie

  Nauki o Rodzinie

 • Muzykologia

  Muzykologia

 • Kultura śródziemnomorska

  Kultura śródziemnomorska

 • MISHUS

  MISHUS

 • Studia doktoranckie

 • Studia podyplomowe

  Studia podyplomowe

Teologia

Teologia INFORMACJE OGÓLNE: Na kierunku teologia proponowane są studia jednolite magisterskie stacjonarne w dwóch specjalnościach: katechetyczno - pastoralna (studia 5-letnie) kapłańska - (studia 6-letnie) oraz studia niestacjonarne w dwóch specjalnościach: katechetyczno - pastoralna (studia 5-letnie) diakońska Specjalność katechetyczno-pastoralna przygotowu... Czytaj więcej...

Nauki o Rodzinie

Nauki o Rodzinie INFORMACJE OGÓLNE: Na kierunku nauki o rodzinie proponowane są dwustopniowe studia I stopnia (licencjackie 3 lata) oraz II stopnia (magisterskie 2 lata). Na pierwszym stopniu można wybrać następujące specjalności: Kurator sądowy ds. rodziny Poradnictwo rodzinne Pozamedyczna opieka paliatywno-geriatryczna Specjalności na II stopniu to: Kurator sądowy ds. rodziny ... Czytaj więcej...

Muzykologia

Muzykologia INFORMACJE OGÓLNE: Czego uczy się na muzykologii? Muzykologia należy do unikatowych i prestiżowych kierunków uniwersyteckich. Studia muzykologiczne na Uniwersytecie Opolskim skierowane są głównie do muzyków kościelnych, którzy chcieliby pogłębić swoją formację zawodową i naukową, a także przyszłych nauczycieli muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym o... Czytaj więcej...

Kultura śródziemnomorska

Kultura śródziemnomorska INFORMACJE OGÓLNE: Kierunek studiów pod nazwą Kultura śródziemnomorska stanowi wiedzę naukową o krajach, narodach kulturach i religiach basenu Morza Śródziemnego, która obejmuje kilka aspektów: historyczny, filologiczny, kulturowy, religijny, polityczny ze szczególnym uwzględnieniem takich gałęzi nauki, jak: historia, filozofia, literatura, sztuki piękne,... Czytaj więcej...

MISHUS

MISHUS INFORMACJE OGÓLNE: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (MISHUS) - to nowa propozycja w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Opolskiego. Swoją formą nawiązuje do tradycji wypracowanych przez Uniwersytet Warszawski. Studenci, którzy wybierają ten tryb studiowania otrzymują wyjątkową szansę stworzenia indywidualnego programu studiów, zgodnego z własnymi zainteresow... Czytaj więcej...

Studia doktoranckie

INFORMACJE OGÓLNE: Kierownik: ks. dr hab. Rajmund Porada (dyżur: środa, godz. 1100-1230, pokój nr 10) Czas trwania: 4-letnie ZASADY UCZESTNICTWA W STUDIACH DOKTORANCKICH    1. Zajęcia odbywają się w środy, w godz.: 945-1500  2. Semestralnie przewiduje się piętnaście środowych spotkań.  3. Każdorazowo zajęcia składają się z trzech części: ... Czytaj więcej...

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe Pełna oferta studiów podyplomowych na Wydziale Teologicznym! U W A G A !!   N O W E   K I E R U N K I   P O D Y P L O M O W E   N A   2 0 1 3 / 2 0 1 4 KATEDRA JEAN'A MONNET Studia podyplomowe POKOJOWE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW - EKUMENICZNE DROGI POJEDNANIA - "konflikt angielsko - irlandzki" są skierowane do osób z... Czytaj więcej...
 • Strona główna
 • Wydział
  Struktura i kadra
  Oferta edukacyjna
  Obsługa studiów
  Rekrutacja
  Sympozja i konferencje
  Prace dyplomowe
  Publikacje
  Duszpasterstwo
 • Biblioteka WT
 • Erasmus
  Inne strony
 • Kontakt
 • Nowości wydawnicze


  Redakcja Wydawnictw
  Wydziału Teologicznego

  Z życia Wydziału...

  Życzenia Wielkanocne Dziekana WT UO
  Rekrutacja 2014/2015
  Międzynarodowa konferencja naukowa Społeczeństwo internautów a kultura globalna Kościół a Internet

  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
  Katedra Teologii Moralnej i Duchowości
  Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
  Katedra Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem Wielokulturowym
  Międzynarodowa konferencja naukowa

  Społeczeństwo internautów a kultura globalna
  Kościół a Internet
  1 XII 2014 r.
   
  Jesteśmy dziećmi wirtualnego świata, nie wyobrażamy sobie życia bez swobodnego dostępu do tej nieograniczonej przestrzeni. Czy można pogodzić nowoczesne narzędzia komunikacji medialnej z dwutysiącletnią historią Kościoła? W jaki sposób można wykorzystać nowoczesne media w ewangelizacji i budowaniu wspólnoty? Jakie możliwości niosą ze sobą nowoczesne media dla działalności duszpasterskiej? Co kryje w sobie skrzynka modlitewna na portalu Mateusz i Opoka? Jak Kościół katolicki ustosunkowuje się do wirtualnych form przekazu treści wiary? Jak nowoczesne media postrzegają Kościół?
  O tych i innych problemach chcemy dyskutować podczas międzynarodowej konferencji naukowej.
  MIEJSCE KONFERENCJI:  Wydział Teologiczny UO, ul. Drzymały 1a
   
  Proponowana tematyka:
  Kościół wobec nowoczesnych środków komunikacji
  Nowoczesne środki komunikacji wobec Kościoła
  Internet w służbie zarządzania strukturami Kościoła
  Internet narzędziem ewangelizacji
  Wykorzystanie Internetu w organizacji działalności duszpasterskiej
  Portale społecznościowe a budowanie wspólnoty

  Warunki uczestnictwa:
  Zgłoszenia udziału oraz propozycji tematów referatów wraz z abstraktem (tekst o objętości około 3.000 znaków) można dokonywać w terminie od 1 IV – 31 VI 2014 r. drogą elektroniczną na karcie zgłoszenia przesłanej z dopiskiem Konferencja Kościół a Internet na adres organizatorów:
  Katedra Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem Wielokulturowym
  Department of  Research on Communication  and Multicultural Society
  Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej
  tel.: sekretariat (+48) 77 449 88 00 fax (+48) 77 449 88 16
  e-mail: Maria.wilno @ gmail.com

  Katedra Teologii Moralnej i Duchowości
  Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
  ul. Drzymały 1a
  45-342 Opole
  e-mail: kglombik @ uni.opole.pl
   
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kwalifikacji zgłoszonej tematyki prezentacji
  Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy nie zapewniają noclegów.
  KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ DO POBRANIA Z ZAŁĄCZNIKA PONIŻEJ
  KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ
   

  Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „OBLICZA TWÓRCZOŚCI MUZYCZNEJ”
  Interesujący artykuł o naszym wydziale z lutowego wydania "Indeksu"
  Duszpasterstwo Nauczycieli Akademickich w czerwcu br. organizuje wyjazd pielgrzymkowo-studyjny do Rumunii
  Informacja dla wszystkich studentów - LOGOWANIE DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH UCZELNI
   LOGOWANIE
  DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH UCZELNI
  odbywa się za pomocą jednego loginu i hasła
   
   
  Poczta przez www:http://poczta.uni.opole.pl
   
  Do studenckiego konta pocztowego jest przyporządkowane hasło używane przez studenta podczas rejestracji na studia w systemie IRK.
   
  Zmiana hasła lub odzyskanie zapomnianego hasła jest możliwe zdalnie, poprzez pulpit zarządzania kontem systemu CAS https://login.uni.opole.pl, pod warunkiem, że w systemie CAS student ma podany aktualny i poprawny alternatywny adres e-mail podany wcześniej w systemie IRK.
  Odzyskanie zapomnianego hasła jest możliwe również po osobistym zgłoszeniu się w swoim dziekanacie. Hasło pobrane z dziekanatu działa dopiero po synchronizacji danych. 
   
  System CAS dostępny jest pod adresem https://login.uni.opole.pl
  i obejmuje serwisy:
  USOSweb – elektorniczny dziekanat – http://usosweb.uni.opole.pl
  UL – rejestracje żetonowe – http://ul.uni.opole.pl
  APD – Archiwum Prac Dyplomowych – http://apd.uni.opole.pl
  ECTS – Katalog punktów ECTS – http://ects.uni.opole.pl
  Ankieter – system ankietujący – http://ankieter.uni.opole.pl
  e-learning – elektroniczna platforma obsługi nauki – http://estudia.uni.opole.pl
  SRS – System Rezerwacji Sal – http://srs.uni.opole.pl
  Opinia prawna dotycząca odpłatności za studia na drugim kierunku
  Granty Komisji Europejskiej dla Uniwersytetu Opolskiego

  Na swoim posiedzeniu 19 czerwca 2010 r. Komisja Europejska wybrała, spośród nadesłanych kilkuset projektów, beneficjantów Programu Jean Monet. Wśród przyznanych grantów znalazły się cztery projekty z Polski, w tym dwa z Uniwersytetu Opolskiego. Są nimi: ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej – dziekan Wydziału Teologicznego, który otrzymał Katedrę Jean Monneta (Ekumeniczne drogi pojednania w Europie), zaś dr Rafałowi Riedel z Instytut Politologii przyznano Moduł Europejski (Wyzwania klimatyczno-energetyczne w Integrującej się Europie).

   

  Poprzez przyznawanie grantów instytucjom akademickim Komisja Europejska chce się przyczynić do poprawy znajomości spraw związanych z budową Europy. Celem Programu Jean Monneta jest zapewnienie dostępu do informacji i wiedzy związanej z integracją europejską oraz pokazanie naukowych zasobów i działań akademickich w tym zakresie. Katedra Jean Monneta - to symboliczny termin odnoszący się do pełnoetatowej posady nauczycielskiej. Profesor mianowany na tę posadę powinien zajmować się problematyką integracji europejskiej. Grant nie może przekroczyć 75% wszystkich kosztów. Podział funduszy przeznaczonych na ten cel w okresie trzyletnim, ma wspomóc działania akademickie na rzecz kształcenia w szeroko rozumianej problematyce jednoczenia Europy. Natomiast Moduł Europejski - to krótkie kursy związane z integracją europejską dotyczące jednej z czterech priorytetowych dziedzin programu Jean Monneta. Priorytetowo są traktowane moduły przeznaczone dla studentów nie zajmujących się wprost tematyką europejską, czyli studentów medycyny, nauk ścisłych , pedagogiki, sztuki, języków itp.

   

  Cieszy fakt, że środowisko akademickie Opola zostało dowartościowane przyznanymi grantami. Zapewne Uniwersytet Opolski wzbogaca tym samym swoją ofertę edukacyjną w najbliższych latach kształcenia na poziomie europejskim.

  Koło Naukowe Teologów
  WT UO

  Samorząd Studencki UO

  Koło Naukowe Studentów
  Nauk o Rodzinie