erasmususoswebusosuierasmuseduroamSprawdź pocztęSprawdź pocztęZamknij stronę WT       środa, 01-04-2015

Artykuły

Biblioteka w Kamieniu Śląskim

Biblioteka Kamień Śląski
Zbiory biblioteczne w Centrum Kultury i Nauki WT UO
w Kamieniu Śląskim

Adres:  46-075 Kamień Śląski,
ul. Parkowa 1;
tel. 77 467 11 20,
fax. 77 467 11 23.

Link do biblioteki:
http://www.kamienslaski-ckin.sowwwa.pl/

Samorząd Studencki Wydziału Teologicznego

Samorząd Studencki Wydziału Teologicznego 2013/2014

Przewodniczący: Katarzyna Nowak
Zastępca: Anna Litwinowicz
Sekretarz: Katarzyna Sambor

Studenci w Radzie Wydziału:
Katarzyna Nowak
Daniel Juszczyszyn
Tomasz Daniła
Anna Litwinowicz
Magdalena Syga
Agata Balij

Parlament Studencki:
Katarzyna Nowak
Magdalena Syga
dk. Paweł Kowalik

Wydziałowa Komisja Stypendialna:
Anna Litwinowicz
Katarzyna Nowak
Dominik Paterak

Komisja Dyscyplinarna:
Katarzyna Sambor

Rada Biblioteczna:
Ida Zając

Rada Programowa:
Magdalena Syga

Instytucje przywydziałowe


Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Teologicznego w Gliwicach
Adres: 44-100 Gliwice, ul. Jana Pawła II 5
Tel. 32/2307142; 32/3351104
Kierownik:  Ks. dr hab. Jan Kochel, prof. UO
Działalność: Podyplomowe studium proboszczowskie


Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego
Adres: 46-075 Kamień Śląski, ul. Parkowa 1
Tel. 77/4671120, fax 77/4671123
Ośrodek erygowany przez Biskupa Opolskiego, który zlecił opiekę naukową i nadzór nad nim Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego.
Dyrektor: Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
Sekretariat: mgr Urszula Michalska
Działalność:
 1. Realizacja celów formacyjno-naukowych
 2. Organizacja konferencji i sympozjów naukowych
 3. Miejsce spotkań ekumenicznych
 4. Służba idei pojednania między narodami i budowania jedności Europy

Przywydziałowe Studium Muzyki Kościelnej
Adres: 45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a
Tel. 77/4411509, fax 77/4537961
Kierownik: Ks. dr hab. Grzegorz Poźniak
Zastępcy kierownika: Dr Beata Bączkowicz, Mgr Wiesława Pośpiech
Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Teologicznego oraz:
 1. Mgr Alfred Bączkowicz
 2. Dr Beata Bączkowicz
 3. Mgr Michał Blechinger
 4. Mgr Józef Chudalla
 5. Mgr Gabriela Ciecior
 6. Gabriela Dendera
 7. Mgr Lucyna Glezner-Sun
 8. Mgr Katarzyna Hulok-Młynarska
 9. Mgr Elżbieta Kaszycka-Kowalczyk
 10. O. mgr Robert Makulski OFM
 11. Mgr Bernadeta Malik
 12. Elżbieta Nowaczyk
 13. Mgr Wiesława Pośpiech
 14. Mgr Teresa Ramola
 15. Mgr Adam Szczepański

Przywydziałowy Diecezjalny Ośrodek Formacyjny
Adres: 45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a; tel. 77/4412813, fax 77/4544086.
Ośrodek erygowany przez Biskupa Opolskiego, dekretem z dnia 14.09.1994 r., w którym zleca opiekę naukową i nadzór nad nim Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego.
Dyrektor: Ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko
Działalność:
 1. Seminaria i konferencje naukowe, kursy i wykłady formacyjne dla duchowieństwa.
 2. Kursy liturgiczne i stała formacja dla lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i innych posług liturgicznych.

Instytuty i Katedry WT UO

KatedryKatedry Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją

Dyrektor Instytutu: Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła

Katedry Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej

Dyrektor Instytutu: Ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO

Katedry Instytutu Nauk o Rodzinie

Dyrektor Instytutu: Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec

Kryteria zatrudnienia

Materiały w formacie PDF do pobrania w postaci załączników.

 

Rada Wydziału

 1. Ks. Bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO,  Wielki Kanclerz
 2. Ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola, dziekan
 3. Ks. dr hab. Dariusz Krok, prodziekan
 4. Ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO, prodziekan
 5. O. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński
 6. Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła
 7. Ks. bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec
 8. Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej
 9. Prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek
 10. Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
 11. Ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec
 12. Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
 13. Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
 14. Ks. prof. dr hab. Norbert Widok
 15. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza
 16. Ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO
 17. Ks. dr hab. Radosław Chałupniak, prof. UO
 18. Ks. dr hab. Jan Kochel, prof. UO
 19. Ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
 20. Ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO
 21. Ks. dr hab. Piotr Maniurka, prof. UO
 22. Ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
 23. Ks. dr hab. Józef Urban, prof. UO
 24. Ks. dr hab. Franciszek Wolnik, prof. UO
 25. Ks. dr hab. Marcin Worbs, prof. UO
 26. Ks. dr hab. Krystian Ziaja, prof. UO
 27. Ks. dr hab. Konrad Glombik
 28. Dr hab. Alicja Kalus
 29. Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
 30. Ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz
 31. Ks. dr hab. Hubert Łysy
 32. Ks. Bp dr hab. Rudolf Pierskała
 33. Ks. dr hab. Grzegorz Poźniak
 34. Ks. dr Grzegorz Kadzioch, rektor WSD
 35. Ks. dr Wacław Borek
 36. Ks. dr Andrzej Demitrów
 37. Ks. dr Janusz Podzielny
 38. Ks. dr Franciszek Koenig
 39. Ks. dr Rudolf Nieszwiec
 40. Ks. dr Sławomir Pawiński
 41. Ks. dr Piotr Tarlinski
 42. Ks. dr Joachim Waloszek
 43. Mgr Gabriela Czurlok
 44. Ks. mgr Leszek Waga
 45. Ks. mgr Tadeusz Grabuńczyk, pracownik biblioteki
 46. Mgr Leon Swoboda, Kierownik Dziekanatu WT UO
 47. Mgr Tomasz Bystrzycki, (doktorant)
 48. Ks. mgr Marcin Cytrycki, (doktorant)
 49. Mgr Renata Kosytorz, (doktorantka)
 50. Mgr Katarzyna Kosmala, (doktorantka)
 51. Mgr lic. Mirosław Marcinek, (doktorant )
 52. Tomasz Daniła, (student)
 53. Justyna Jańczyk (studentka)
 54. Daniel Jaszczyszyn, (student)
 55. Joanna Koza, przewodnicząca samorządu
 56. Paulina Lisowska, (studentka)
 57. Aleksandra Niesobska, (studentka)
 58. Patrycja Nowak, (studentka)

Obecni na posiedzeniu Rady Wydziału Teologicznego UO z głosem doradczym
 1. Ks. prof. zw. dr hab. Helmut Sobeczko
 2. Ks. dr hab. Joachim Piecuch, prof. UO

Szybki dostęp